Kedudukan nabi Adam

Setelah Adam diciptakan oleh Allah, Allah mengajarinya nama benda, keadaan, dan keistimewaan agar dapat mengambil manfaat sebaik-baiknya di bumi nanti.

Kemudian Allah menunjukkan kepada para Malaikat bahwa manusia ini lebih banyak ilmu dibandingkan mereka. Allah meminta mereka untuk memberitahukan nama-nama benda tertentu, namun malaikat tidak bisa menjawab dan berkata, “Sesungguhnya kami menyucikan-Mu, wahai Tuhan kami, dengan penyucian yang layak dengan-Mu dan kami tidak menyanggah kehendak-Mu karena kami tidak memiliki ilmu, kecuali yang telah Engkau berikan kepada kami, sedang Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Bijaksana dalam segala hal yang engkau lakukan.

Allah memanggil Adam untuk mengajari para malaikat dan berkata: “hai Adam, beritahukan kepada malaikat apa yang telah Aku tanyakan kepada mereka.”

Allah berseru kepada malaikat,

“Tidakkah telah Kukatakan kepada kalian bahwa Aku mengetahui segala yang ada di langit dan segala yang terdapat di bumi yang tidak diketahui selain Aku sedang Aku mengetahui perkataan yang kalian ucapkan dan kalian sembunyikan dalam diri kalian. (QS. Al-Baqarah: 32-33)

Demikian kisah yang menunjukkan kepada kita bahwa kedudukan manusia sangatlah tinggi, dan lebih mulya dari makhluk lainnya. ‘Mu

Kisah Nabi Adam 2 (Kedudukan Adam)

One thought on “Kisah Nabi Adam 2 (Kedudukan Adam)

  • September 3, 2015 at 5:31 am
    Permalink

    subhanallah.. benar sekali kedudukan manusia lebih tinggi daripada mahluk lainnya, janganlah kita takut kepada selain allah

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *